Vänligen gör ett urval

Tillverkning av svetsade balkar
Svetsning
Blästring
Målning

Skärning av stålplåt
Bockning av stålplåt
Maskinbearbetning
.